WYWIAD/INTERVIEW (PL/EN): Eleanor Cassar i Christabelle (Malta) odpowiadają na pytania Dziennika Eurowizyjnego!

Dlaczego ludzie powinni na nie głosować? Gdzie zorganizowałyby Eurowizję? Co wiedzą o Polsce i jakie są ich ulubione piosenki eurowizyjne? Poznajcie dwie faworytki preselekcji!

Dziennik Eurowizyjny kontynuuje przepytywanie maltańskich kandydatów preselekcyjnych. O swoich piosenkach, Eurowizji i Polsce mówili już Tiziana Calleja, Deborah C, Dwett, Danica Muscat, Matthew Anthony i grupa Avenue Sky, a dziś pora na Eleanor Cassar oraz Christabelle.

Urodzona w 1982 roku Eleanor jest uważana za jedną z faworytek w tegorocznych preselekcjach. Dzięki częstemu uczestnictwu w walce o Eurowizję stała się w kraju bardzo popularna. W selekcjach zadebiutowała w 2003 roku zajmując 7. miejsce za „Someday you will see”, jednocześnie zdobywając 9. miejsce za „Tell me why”. Rok później ponownie była siódma. Największym sukcesem było drugie miejsce w 2009 roku za piosenkę „Someday”. Ostatni raz wokalistka startowała w 2012 roku, jednak nie zakwalifikowała się do finału. Po pięciu latach wraca z „Back to life” autorstwa Jonasa Gladnikoffa i Michaela Jamesa Downa. Gladnikoff ma w tegorocznym finale trzy utwory.

W jaki sposób zaskoczysz widzów podczas występu na żywo? Mam utwór zupełnie inny od tego, co wcześniej prezentowałam, więc to będzie główną niespodzianką dla moich fanów.

Czym jest dla Ciebie Eurowizja? Według mnie ten konkurs jest ogromną szansę dla wokalistów, może otworzyć wiele drzwi i dać sporo możliwości w przemyśle muzycznym. 

Dlaczego widzowie powinni na Ciebie głosować? Ważne jest, by widzowie głosowali na tę osobę, która ma później reprezentować ich kraj. Ale równie ważne jest, że głosować będą także jurorzy – ocenią zgodnie ze swoją profesją i wiedzą, jeśli chodzi o o technikę i występ sceniczny. 

Jakie są Twoje ulubione piosenki eurowizyjne z Malty i zza granicy? Z Malty naprawdę kocham „Little Child” Mary Spiteri i „Keep me in my mind” Mike’a Spiteri. To klasyki! Z zagranicznych lubię „Molitvę” i „Euphorię”.

Co wiesz o Polsce i polskiej muzyce? Niestety, nie wiem za dużo, ale chciałabym znaleźć trochę czasu by móc posłuchać trochę tradycyjnej polskiej muzyki.

W którym miejscu na Malcie powinna być zorganizowana Eurowizja? Jestem pewna, że mamy wiele opcji co do zorganizowania Eurowizji. Myślę, że byłoby to gdzieś blisko morza lub na Stadionie Narodowym.

Czy Lizbona jest cieplejsza od Malty? Zgodnie z tym, co sprawdziłam, Lizbona i Malta mają ten sam klimat i ten sam rodzaj pogody. W maju będzie więc perfekcyjnie.

How will you surprise the viewers during your performance in the final? I have a different kind of song that I never had before so that would be a surprise especially for my fans.

What Eurovision means to you? In my opinion this Festival is a big opportunity to the singers and can open doors and gives more in the music industry.

Why people should vote for you? It’s important that the People will have their participating, after all this going to represent their Country. But In my opinion it’s important that Jury will give their vote as well, they will judge with their profession like where it comes Vocal techniques and Stage presence.

What’s your favorite Eurovision song from Malta and abroad? From Malta I really love ‘Little Child’ by Mary Spiteri and ‘Keep me In Mind’ by Mike Spiteri. They were Classic! Internationally I like Moltiva and Euphoria.

What do you know about Poland and Polish music? Unfortunately I don’t know much, but I would love to find some time and listen some of their music culture.

Which place is the best to host Eurovision Song Contest in Malta? I am sure we have options where to host the Eurovision. I guess somewhere by the sea or at the national football stadium.

Is Lisbon warmer than Malta? According to my research Lisbon and Malta has the same climate and same kind of weather. So in May will be perfect weather.

Christabelle Borg urodziła się w 1992 roku, a już w 2003 roku po raz pierwszy wystąpiła w preselekcjach – do pierwszej edycji Eurowizji dla Dzieci. Starała się o reprezentowanie kraju jeszcze dwukrotnie w latach 2005-2006, za każdym razem (zgodnie z ówczesnym regulaminem) prezentując utwory swojego autorstwa. W dorosłych preselekcjach zadebiutowała w 2014 roku za sprawą „Lover Tricity” – zajęła 8. miejsce. Rok później zaprezentowała hitowe „Rush”, którym wywalczyła 2. miejsce. W 2016 postawiła na utwór „Kingdom” i zakończyła rywalizację na pozycji 4. Po rocznej przerwie powraca, tym razem z piosenką „Taboo” i silną ekipą – za jej utwór odpowiedzialni są Matt Mercieca MUXU oraz Thomas G:son.

Opisz swój utwór w trzech słowach: Mocny, znaczący, chwytliwy

W jaki sposób zaskoczysz widzów podczas występu na żywo? Hm, to jest coś, co chcę póki co utrzymać w tajemnicy. Element niespodzianki jest niezwykle istotny w tego typu konkursach 🙂

Czym jest dla Ciebie Eurowizja? Chociaż startuję w maltańskich preselekcjach dopiero od paru lat, rok temu postanowiłam zrobić sobie przerwę od Eurowizji by skupić się na swojej pracy (jestem pełnoetatowym kontrolerem finansowym), a także na muzyce pozakonkursowej. Mimo tej decyzji, od razu moją intencją był powrót po roku, a oglądając preselekcje rok temu zrozumiałam, jak bardzo lubię być ich częścią i być na scenie MESC. Sądzę też, że maltańskie preselekcje są świetną platformą dla tych, którzy chcą przesłanie swojego utworu przekazać jak największej ilości osób.

Dlaczego widzowie powinni na Ciebie głosować? Piosenka nazywa się „Taboo” i jest niezwykle osobistym utworem dla mnie, zarówno z powodu tego, co przeżyłam w swoim prywatnym życiu, ale też dlatego, że dotyka tematu, który jest bardzo bliski mojemu sercu. Piosenka odpowiada o tym, że powinniśmy być otwarci na rozmowy na temat chorób umysłowych i oferowanie pomocy takim osobom, bez oceniania ich. Musimy zmienić sposób mówienia o tych chorobach i zachęcić osoby, które to spotkało, by także zaczęły o tym otwarcie mówić. Tylko działając wspólnie możemy przełamać tabu. W skrócie, „Taboo” ma zwiększyć świadomość na temat zdrowia psychicznego. Aktualnie muzyka zdaje się być ograniczona tylko do rytmu i melodii, ale chociaż te dwa czynniki są ważne, wierzę, że „Taboo” jest mieszanką trzech elementów, które czynią z tego utworu dobrą kompozycję: silne przesłanie, chwytliwa melodia i dobry rytm. Przekaz „Taboo” jest uniwersalny i mam nadzieję, że skłoni do rozmów o chorobach umysłowych nie tylko na Malcie ale i za granicą.

Jakie są Twoje ulubione utwory eurowizyjne z Malty i Europy? Z Malty chyba „Pure” Claudii Faniello, chociaż ta piosenka nie wygrała preselekcji. A zza granicy „Euphoria” i „1944” z dwóch różnych powodów. „Euphoria” to mocny kawałek, a „1994” bardzo znaczący.

Co wiesz o Polsce i polskiej muzyce? Nigdy nie byłam w Polsce, ale jest na mojej liście krajów do odwiedzenia, bo większość moich przyjaciół jeździła tam na nartach i chwaliła ekstremalnie pięknie krajobrazy. Słyszałam jedynie polskie piosenki eurowizyjne, ale skoro pytasz, na pewno zrobię dodatkowe rozeznanie.

W którym miejscu na Malcie można by zorganizować Eurowizję? Najpewniej w Wielkim Porcie, ale może na jakiej innej otwartej przestrzeni, gdzie zbudowano by scenę tak jak w stoczni na Eurowizję Junior. To był piękny widok!

Czy Lizbona jest cieplejsza od Malty? Pogoda na Malcie jest jednym z głównych powodów, dla których turyści odwiedzają ten kraj przez cały rok – ciepłe lata, łagodne zimy i ponad 3 tysiące godzin słońca. Nie byłam jeszcze w Lizbonie, więc nie wiem jaka jest tam pogoda.

Describe your song in three words. Powerful, Meaningful, Catchy

How will you surprise the viewers during your performance in the final? Well well well, this is something I’d like to keep secret, actually. The element of surprise is incredibly important in such a competition, after all

What Eurovision means to you? Even though I only started taking part in the MESC a few years ago, last year I decided to take a year off the Eurovision to focus on my job as a full-time financial controller, as well as on my music beyond the MESC. Even so, my intention was always return within a year and, watching it last year, made me realize just how much I enjoy being a part of it and on the MESC stage. Also, I feel that the MESC is a huge platform for anyone who wants to get their message across through song.

Why people should vote for you? The song is called ‘Taboo’, and it’s an incredibly personal one for me, both because of what I have been through as an individual in my private life, and because it addresses something that is very close to my heart. The song’s message is that we should be open about discussing mental illness and in offering help (rather than judgement) to those suffering from it. We need to change the way we talk about mental illness and encourage those who need help to speak up; but it’s only by working together that we can break this taboo… So, in a nutshell, with ‘Taboo’, I set out to raise awareness about mental health. At times, music seems to only be about the beat and the melody, but even though both factors are important, I believe that ‘Taboo’ is a mixture of the three elements that make a good track: a strong message, a catchy melody and good rhythm. The message of ‘Taboo’ is also universal, and I hope that it can get people talking about mental illness both locally and abroad.

What’s your favorite Eurovision song from Malta and abroad? From Malta, probably ‘Pure’ by Claudia Faniello, even though it hadn’t won the contest in Malta and abroad ‘Europhia’ and ‘1944’ hands down, for 2 very different reasons, because Euphoria was a powerful song and 1944 because it was so meaningful.

What do you know about Poland and Polish music? I have never been to Poland personally, however it is on my bucketlist as most of my friends have been skiing there and they say it has extremely beautiful sceneries. I have only heard Polish Eurovision songs unfortunately, however, now that you asked me this question, I will do my research J

Which place is the best to host Eurovision Song Contest in Malta? Probably, in the Grand harbour, or perhaps any other open space, where they build a stage just like they had done at the Malta Shipbuilding for the Junior Eurovision Song Contest.  That was a beautiful set up!

Is Lisbon warmer than Malta? The weather in Malta is one of the major reasons why people flock to the Maltese islands throughout the year, with its warm summers, mild winters and 3,000+ hours of sunshine. I have never been to Lisbon, so I haven’t really experienced the weather there.

%d blogerów lubi to: