🇱🇻 WYWIAD/INTERVIEW: EDGARS KREILIS: „Wszyscy ze strony mojej matki są Polakami” / „Everyone from my mothers side are Polish”

Edgars Kreilis będzie uczestniczył w jutrzejszym półfinale preselekcji łotewskich „Supernova 2019” z utworem „Cherry Absinthe”. Do tej pory startował w konkursach z 2017 i 2018 roku, więc ma nadzieję, że powiedzenie „do trzech razy sztuka” doprowadzi go do Tel Awiwu w roli reprezentanta Łotwy!

Edgars Kreilis will take part in tomorrow’s semifinal of Latvian „Supernova 2019” with the song „Cherry Absinthe”. Previously he participated in 2017 and 2018 edition and is now hoping that the sentence „third time lucky” will lead him to Tel Aviv as the Latvian entrant! 

Witaj Edgars! Jak czujesz się jako uczestnik „Supernova 2019”? Podekscytowany?

Tak, zdecydowanie – jestem szczęśliwy, że znów mogę startować w „Supernova”, zwłaszcza, że nie jestem pełnoetatowym piosenkarzem jak Samanta Tina czy Markus Riva, więc jest to dla mnie znacznie większym wyzwaniem. Ale wspaniale jest też być do nich porównywanym. Kto wie, może ten rok będzie punktem zwrotnym w mojej karierze.

Hello Edgars, how do you feel as the participant of Supernova 2019? Excited?

Yes, I’m definitely excited and I feel really lucky to be a part of Supernova once again, because I’m not a full-time musician like Samanta Tīna or Markus Riva, wo it is a bit more challenging for me. But it’s great to be compared to them. Who knows, maybe this year will be my turning point.

Do trzech razy sztuka! Uczestniczyłeś w 2017 roku z „We are angels”, a w 2018 za „Younger days” zająłeś 6. miejsce w finale. Jak wspominasz udział w preselekcjach do tej pory?

Głównym zadaniem jest uczyć się na błędach, zdobywać doświadczenie i zawsze wracać silniejszym. Mam dobre przeczucia wobec tego roku ale wciąż muszę być skupiony. Wspaniale jest wrócić i mam nadzieję, że poprzednie lata służyły mi po to, by przygotować się na tegoroczny start. 

Third time lucky! You took part in 2017 with „We are angels” and in 2018 with „Younger Days” – on the second attempt you reach the 6th place in the final! How do you recall previous participation in this contest?

Third time’s a charm! The main task is to learn from mistakes, gain experience and always come back stronger. I have a really good feeling about this year but I still need to maintain focus. It’s great to be back and I hope that previous years were meant to help me to prepare for this one.

Co jest Twoim głównym celem w tym roku? Jesteś gotów wygrać i reprezentować Łotwę na Eurowizji czy bardziej chodzi o promocję w kraju?

Nie będę kłamał – wszystko czego chcę to być tego wartym. Wiem, że wielu artystów modli się o szczęście, ale nawet na to trzeba sobie zasłużyć. Chcę powiedzieć, że każda ciężka praca się opłaci i dlatego wciąż pracuję nad swoim występem. Tak, moim celem jest reprezentowanie kraju i zrobię wszystko, by to osiągnąć. 

What’s your main goal this year? Are you ready to win and represent Latvia in Eurovision or it’s more about promote yourself in Latvia?

I won’t lie – All I want is just to be worth it. I know that some musicians pray for the luck, but even luck needs to be deserved. All I want to say is that every hard work pays off and that’s why I’m still working on my performance. Yes, my goal is to represent my country and I’ll do my best to earn it.

Wielu fanów zauważyło, że na scenie castingu byłeś bardzo pewny siebie i zrelaksowany. Jak walczysz z tremą?

Jestem tym bardzo podekscytowany. To wielkie błogosławieństwo dostawać tyle pozytywnych opinii przed i po revampie piosenki. Szczerze mówiąc, na początku trudno mi było zwalczyć tremę, ale gdy nauczyłem się jak wyłączyć wątpliwości i ciekawość wobec tego co myślą inni, zdecydowanie łatwiej radzę sobie ze strachem przed występami. Czasami ludzie się z tym rodzą, a czasem trzeba w sobie to przełamać. 

Many fans noticed that you were very confident and relaxed on audition-stage. How do you fight with stage fright?

I’m really excited about it. It’s a true blessing to receive so many positive feedback before and after revamp. To be honest, at first it was really hard to do so, but once you learn how to switch off the doubts and the curiosity of what others might think, it gets easier to deal with stage frightening. Sometimes you are born with it, but sometimes you need to seek for it.

Powiedz nam coś więcej na temat swojego utworu.

Pierwotnie wystartowałem w „Supernova 2019” z piosenką o tytule „Fire”, ale ponieważ nie byłem jedynym wykonawcą z utworem o takiej nazwie, zdecydowałem się to zmienić. Przeanalizowałem też parę przydatnych komentarzy i gdy wprowadzono korekty, zrodził się też nowy tytuł. „Cherry Absinthe” to utwór o zakochiwaniu się, ale poza tym także o wielkiej imprezie i przygodzie – o momencie w którym zapominasz o zeszłym roku i wkraczasz w nowy z innymi celami, marzeniami i emocjami, ciesząc się z czasu, jaki jest ci dany. 

Tell us the story behind your song

Originally for the “Supernova 2019” contest I announced my song as „Fire”, but as I wasn’t the only one with the same title so I decided to change it. I also went through some comments that were useful and once some adjustments were made, a new song title was born. So – “Cherry Absinthe” is about falling in love, but besides all that, this a story about a great party and an adventure – the moment when you forget the absence of the last year and embark on the new one with other goals, wishes and emotions, enjoying the time that we are given.

Łotwa zadebiutowała na Eurowizji w 2000 roku i do tej pory tylko raz wystawiła utwór w języku narodowym („Dziesma par laimi” Fominsa i Kleinsa). Dlaczego tak bardzo boicie się śpiewać w konkursie w swoim języku?

Wiem, że muzykę wyrazić można wszystkimi językami, ale w związku z nowym pokoleniem, logiczne zdaje się śpiewanie po angielsku. Nie ma wątpliwości, że język angielski jest znacznie bardziej zrozumiały dla wszystkich i piosenka po angielsku ma większy potencjał na zostanie światowym przebojem. 

Latvia debuted in the Eurovision in 2000 and until now only one song („Dziesma par laimi” by Fomins & Kleins) were performed in Latvian on Eurovision stage. Why Latvia is afraid to present the song in native language in this competition?

I know that music speaks in all languages, but as the new generation takes over, it all seems logical that we sing in English. No doubts that English language is largely understandable to everyone and it has a bigger potential to be a worldwide hit.

Czym jest dla Ciebie Eurowizja i jakie są Twoje ulubione utwory z konkursu?

Dla mnie Eurowizja to nie tylko konkurs piosenki, ale także szansa na reprezentowanie swojego kraju z wielką dumą. Przynajmniej dla mnie byłby to honor. Jeśli mowa o eurowizyjnych piosenkach to mam w głowie parę tych, które nadal lubię: „Heroes”, „Love injected”, „Calm after the storm”, „J’ai cherche” i „If I were sorry”. Oczywiście jest ich znacznie więcej, ale te wybijają się na pierwszy plan. 

What Eurovision means to you? Do you have your favorite songs?

For me, Eurovision is not just a song contest, it’s also a chance to represent your country with a huge honor. At least for me it would be. If we talk about Eurovision songs than I have few in mind like that I still like to hear: „Heroes”, „Love Injected”, „Calm After The Storm”, „Jai Cherche” and „If I Were Sorry”. Of course, there’s many more, but these are the ones that stood out for me the most.

Twoje pierwsze skojarzenie z Polską?

Moja mama, babcia i cała reszta mojej rodziny, bo wszyscy ze strony mojej matki są Polakami. Możesz wierzyć lub nie, ale ten fakt jest jasno potwierdzony w ich paszportach. Mówiąc o Polsce muszę przyznać, że to piękny kraj z wieloma wspaniałymi i utalentowanymi ludźmi. Nie tylko jeśli chodzi o muzykę, ale też w sporcie. 

What is your first association with Poland?

My mom, grandmother and all the rest of my family, because everyone from my mothers side are Polish. Believe it or not, but that’s a fact that is clearly written in their passports. But if we talk about Poland, then I have to admit that it’s a beautiful country with many great and talented people. Not only in music but also in sports.

Śledź przygotowania Edgarsa do Supernova 2019 

FACEBOOK / INSTAGRAM

%d blogerów lubi to: