🇱🇻 WYWIAD/INTERVIEW: ALEKSS SILVĒRS – „Mam nadzieję, że rok 2019 będzie szczęśliwy dla Łotwy” / „Hope that 2019 will be lucky for Latvia”

Alekss Silvērs to jeden z półfinalistów preselekcji łotewskich „Supernova”. Wokalista zaśpiewa utwór „Fireworks” stworzony przez Aminatę, która reprezentowała Łotwę na Eurowizji 2015 w Wiedniu, zajmując 6. miejsce w finale. Na przestrzeni ostatnich 10 lat tylko ona i Justs (ESC 2016) awansowali do finału z Łotwy. Czy nowy zwycięzca poprawi te statystyki?

Alekss Silvērs is one of the semi-finalists of Latvian National Selections „Supernova”. He will sing the song „Fireworks” created by Aminata who represented Latvia in Eurovision 2015 in Vienna, taking 6th place. Over last 10 years only Aminata and Justs (2016) managed to qualify to the final from Latvia. Will the new winner improve these statistics? 

Jakie są Twoje wrażenia po udziale w castingu przed preselekcjami „Supernova”? Spodziewałeś się awansu piosenki „Fireworks” do półfinałów?

Pierwsze, co zrozumiałem – trzeba poprawić „Fireworks” – bez względu na wynik. To była moja pierwsza myśl po zaśpiewaniu piosenki w trakcie przesłuchań. Rozmawialiśmy z członkami komisji, którzy dawali nam różne wskazówki na temat piosenki, występu i innych spraw – bardzo pomogło mi to poprawić zarówno utwór jak i prezentację sceniczną. Organizacja, ekipa, nagrywanie – wszystko w trakcie „Supernova” jest perfekcyjne, więc nie trzeba się obawiać o to, jak to wyjdzie – trzeba po prostu zaśpiewać najlepiej jak się umie, a wszyscy ci ludzie zrobią wiele, by pomóc. Sądziłem, że „Fireworks” wejdzie do półfinału, ale pomiędzy przesłuchaniami, a podaniem wyników było sporo czasu i wywoływało to u mnie zdenerwowanie. Ale zrozumiałem, że będzie tak jak musi być. Ostatecznie sami wiemy jak się skończyło 🙂 

What are your impressions after participating in the Latvian Supernova auditions? Did you expect that your song „Fireworks” will qualify to the semifinals?

First thing that I understood – lets improve «Fireworks» no matter of results – that was my first thought after singing at live auditions. We were talking with judges and they were giving some advice about song, performance and other stuff and it really helped me to improve song and whole performance in general. Organization, crew, filming process and everything around Supernova is perfect, so there is no worries about how its gonna happen – just sing and do your best – there’s a lot of people who would like to help. I was thinking that «Fireworks» might qualify to the semifinals, but still there was long time before results and it was kinda nervous. But then I just realized – let it be how it needs to be. And then we all know what happened 😉

Piosenkę napisała dla Ciebie Aminata Savadogo, która ma już eurowizyjne doświadczenie zarówno jako wokalistka jak i kompozytorka (2015-2016). Jak rozpoczęła się Wasza współpraca?

Przed preselekcjami „Supernova” reprezentowałem mój kraj podczas konkursu w ramach „Słowiańskiego Bazaru 2018” na Białorusi, gdzie 21 państw walczyło o awans do finału (przy okazji: Łotwie nie udawało się awansować przez ostatnich 5 lat) i w tym roku udało nam się to! Byłem niezwykle szczęśliwy, że mogę wystąpić w wielkiej hali, przed 10 tys. widzów, podczas konkursu transmitowanego na żywo do 7 państw – dokładnie w tym momencie zrozumiałem, że muszę spróbować w przyszłorocznej „Supernovie”. Po „Słowiańskim Bazarze” długo nabierałem sił i myślałem o tym, kto mógłby być dla mnie idealnym autorem muzyki i słów. Kto zrobiłby to lepiej niż Aminata? Wysłałem do niej pytanie „Może spróbujemy zrobić coś na przyszły rok?” i tak to się zaczęło. 

Your song is written by Aminata Savadogo, she has the Eurovision experience as both singer and composer from 2015 and 2016. How did your cooperation begin?

Before «Supernova» I was presenting my country at huge TV contest «Slavic Bazaar 2018» in Belarus where 21 country try to get into the finals (by the way Latvia didn’t qualify to the finals for 5 years before) and this year we made it. I was so happy to perform at the huge arena of 10.000 people with live translation to 7 countries and exactly at that moment I understood that I need to try my best next year on «Supernova». Then was long recovery after contest and thinking who could be my perfect author for music and lyrics. Who could do it better then Aminata? And I just texted her with a question «Maybe we can try to do something for next year?» and that’s how it started.

Czego można po Tobie oczekiwać w trakcie półfinału „Supernova”? Jaki jest Twój osobisty cel podczas preselekcji?

To będzie kolorowy występ, świetni chórzyści i prezentacja sceniczna z pomysłem. Nie mogę powiedzieć więcej, bo to tajemnica – musimy poczekać na ten moment! Pracuję ze wspaniałymi i utalentowanymi ludźmi, jak Dennis Trumakov (choreograf), Alise Bodner (baletnica z Łotewskiej Opery Narodowej), Deisegno EK (dizajner, który stworzy wszystko to, co wymyślę) i wieloma innymi, jak stylistami, nauczycielem śpiewu, osobami ze studia fotograficznego i od promocji. Jeśli mowa o naszym wspólnym celu, to jest to jakość, świetne show i perfekcyjny występ. Chcę zrobić wszystko zgodnie z planem, bo nie chcę zawieść tych wszystkich osób, którzy się w to zaangażowali. Jeśli widzowie, oglądając mój występ, poczują moje emocje i przesłanie – osiągnę swój osobisty cel. Każde słowo utworu jest o mnie, moich uczuciach i o mojej historii miłosnej, więc liczę, że ludzie to zrozumieją.

What can we expect from you during the semifinal of Supernova? What is your personal goal during the show?

Its gonna be colorful entry, great back vocalists and the main idea of performance. I can’t tell more because its a secret and we just need to wait for that moment. Im working with great and talented people such as – Dennis Tumakov (choreographer), Alise Bodner (ballet dancer from Latvian National Opera and Ballet), Disegno EK (designer who will create all my ideas) and many more including stylists, vocal teacher, studio session and promo. If we are talking about personal goal.. than its quality, great show and perfect performance. I want to do everything how its planned, because so many people involved in this and I can’t let them down. If people who will watch this performance will feel my emotions and my story. Every word is written about me and my feeling inside about my love story. So if people will understand it – I will complete my personal goal.

37547378_253333825485574_512660902906953728_nMasz już doświadczenie z wielu różnych festiwali (jak Słowiański Bazar czy New Wave) oraz programów telewizyjnych („Latvijas Zelta Talanti”). Jesteś gotów wystąpić przed eurowizyjną publicznością?

Odpowiedź będzie krótka. Tak, jestem gotowy.

You already have the experience from different festivals (such Slavic Bazaar, New Wave) and television show „Latvijas Zelta Talanti”. Are you ready to perform in front of the Eurovision audience?

Answer will be short. Yes, I am.

Poza śpiewaniem, zajmujesz się też produkcją video, musicalami, radiem i modą. Czy muzyka to Twoja największa pasja?

Muzyka była moją pasją odkąd pamiętam. Zawsze staram się znaleźć coś nowego, sprawdzić się w różnych rzeczach. Życie jest krótkie, więc trzeba spełniać swoje marzenia. Dawno temu, gdy byłem dzieckiem, chciałem wystąpić w Rigas Music Hall i po paru latach dostałem główną rolę w musicalu. Moda to świetna okazja by wyrazić siebie i jeśli występujesz przed ludźmi, musisz wyglądać dobrze i stylowo, więc musisz też nauczyć się mody. Jedną z moich pasji było też radio i udało się – miałem etap w swoim życiu w którym pracowałem w stacji radiowej jako prezenter. Zawsze jednak, gdy zaczynam coś nowego, myślę o muzyce.

Besides singing you are also involved in video production, musicals, radio and fashion. Is music your biggest passion?

Music was my passion from the very first time I remember myself. Im always trying to find something new, try myself in completely new stuff. Life is short and you need to make your dreams come true. Long time ago when I was a child – I wanted to perform in Rigas Music Hall and after many year I got main role in musical. Fashion is great way to express yourself and if your performing in front of people you must look good and stylish, so you need to learn more about fashion. Also one of my passion was radio and I did it – got that moment in my life when I was working on radio station as radio voice. But every time Im starting something new – I’m always thinking about music. 

Czym jest dla Ciebie Eurowizja? Masz swoje ulubione utwory?

Powiedziałbym – konkurs nad konkursami. Eurowizja to także jedno z moich dziecięcych marzeń i staram się, by się spełniło. Eurowizja to świetny punkt w karierze i byłbym absolutnie przeszczęśliwy, jeśli go osiągnę. Moimi ulubionymi piosenkami z ostatnich lat są „You are the only one” (Rosja) [nagranie powyżej] i „One last breath” (Grecja) [nagranie poniżej]. Czasami śpiewam je na koncertach i widzowie zawsze z chęcią ich słuchają. 

What Eurovision means to you? Do you have your favorite songs?

I could call it – contest of all contests. Eurovision is also one of my child dreams and I’m trying to make it real. Eurovision is great point in career of singer and I would be absolutely happy to get that. One of my favorite songs of competition last years is „You are the only one” (Russia) and „One Last Breath” (Greece). Sometimes I’m singing them in concerts and people are always happy to hear them.

W ostatnich latach Łotwa osiąga raczej niskie wyniki w Eurowizji. Czy konkurs wciąż jest popularny w tym kraju? Czy artyści nadal są zainteresowani, by brać w nim udział?

„Supernova” to najchętniej oglądane show na Łotwie. Każdy z zaciekawieniem ogląda by dowiedzieć się, kto będzie reprezentował nasz kraj następnym razem. Mnóstwo artystów jest zainteresowanych udziałem, bo to świetna szansa by podzielić się swoją muzyką i piosenką z lokalną publicznością i ludźmi śledzącymi konkurs za granicą. Mam nadzieję, że rok 2019 będzie szczęśliwy dla Łotwy i zakwalifikujemy się do wielkiego finału. 

In last few years Latvia had a lot of low results in Eurovision. Is the contest still popular in your country? Are the artists still interested to take part in it?

«Supernova» is most viewed show in Latvia. Everyone is very thrilled to watch it and know who will present our country next time. A lot of artists are very interested to take a part of it because its great chance to share your music and song with local viewers and people who

37283323_231987134097186_1846344666035781632_n
Alekss w Gdańsku

are watching our show from abroad. Hope that 2019 will be lucky for Latvia and we will qualify to the grand final.

Jakie jest Twoje pierwsze skojarzenie z Polską?

Moja letnia wycieczka do Gdańska. Wspaniałe miejsce, ludzie, a zwłaszcza idealna kuchnia lokalna i bary. Moje 12 punktów idzie do Polski! 

What is your first association with Poland?

My trip this summer to Gdansk. Great place, people and especially perfect local food and bars. So my 12 points goes to Poland 😉

Śledź Oliviera i jego przygotowania do SUPERNOVA za pośrednictwem mediów społecznościowych!

FACEBOOKINSTAGRAM

%d blogerów lubi to: