🇷🇴 WYWIAD/INTERVIEW: OLIVIER KAYE – „Czuję się jak wokalista bez granic” / „I feel like a singer without frontiers” [UPD!]

Belg w preselekcjach rumuńskich? Czemu nie! Olivier Kaye triumfował w tym roku w festiwalu „Cerbul de Aur”, a teraz spróbuje swoich sił w Selectia Nationala z piosenką „Right Now”, którą stworzył dla niego Ovi Jacobsen, dwukrotny reprezentant Rumunii! Konkursowy utwór opublikowany zostanie bliżej półfinału.

Belgian singer in Romanian selections? Why not! Olivier Kaye won this year’s „Cerbul de Aur” festival and is now ready to try his strength in Selectia Nationala with the song „Right Now” written for him by Ovi Jacobsen who represented Romania twice in Eurovision Song Contest already. His entry will be released at the later date. 

UPDATE: Piosenka Oliviera już dostępna!

UPDATE: Olivier’s song is online already!

Chciałeś reprezentować San Marino, były też plotki, że w 2017 roku miałeś zaśpiewać dla Belgii, ale koniec końców jesteś w półfinale preselekcji rumuńskich 2019! Jak zareagowałeś, gdy ogłoszono listę uczestników konkursu? 

Próbowałem reprezentować Belgię w 2017 roku, ale ostatecznie to Blanche podpisała kontrakt na śpiewanie dla tego kraju. W San Marino był otwarty konkurs międzynarodowy, więc dałem sobie szansę. Jeśli chodzi o Rumunię, byłem zaskoczony, gdy zobaczyłem swoje nazwisko, bo nie jestem Rumunem. Myślę, że to dowód zaufania ze strony TVR. 

You’ve tried to represent San Marino, there were rumors that you were supposed to represent Belgium in 2017, but at the end you are in semi-final of Romanian Selectia Nacionala! How was your first reaction, when you were announced as semi-finalist of this competition?

I’ve tried to represent Belgium in 2017! In the end, Blanche was contacted to represent the country. About San Marino it was an open international contest and I took a chance. I was surprised when I saw my name because I’m not Romanian. I think it’s a proof of trust from TVR.

Jako laureat 1. miejsca festiwalu „Cerbul de Aur 2018” w Braszowie zostałeś zauważony przez lokalne media rumuńskie. Czy to jest powodem wysłania piosenki do preselekcji?

Tak, powalczę o reprezentowanie Rumunii bo to wspaniała okazja po „Cerbul de Aur” w sierpniu. Powiedziałem wtedy rumuńskim widzom: „Wrócę tu!”. 

As the winner of 1st prize in Cerbul de Aur 2018 in Brasov in Romania, you were noticed by local media. Is this the reason you’ve decided to submit the song for Selectia Nacionala?

Today, I try to represent Romania because it’s an excellent opportunity after „Cerbul de Aur” in August and I said to Romanian People: “I will come back!”.

Jaki utwór wykonasz w preselekcjach?

Będzie to „Right Now”. Pracowałem przy nim z Ovi Jacobsenem! Uczestniczył w Eurowizji dwukrotnie z Paulą Seling, więc jest dla mnie dobrym przewodnikiem w tej przygodzie. 

What song will you perform in Arat or Iasi? Tell us more about it!

“Right Now”. I’ve worked with Ovi Jacobsen! He participated in Eurovision twice with Paula Seling so I have good advices for this adventure with him.

40521505_1818715601530763_1233019960322686976_n
Olivier Kaye i Eleni Foureira 

Jesteś gotów reprezentować Rumunię, nawet jeśli nie jest to kraj, z którego pochodzisz? Znasz język rumuński?

Tak, jestem gotowy! Mam szczególną więź z rumuńską widownią po „Cerbul de Aur”. Ludzie na mnie głosowali. Miałem możliwość wygrania Nagrody Publiczności dzięki nim! Wciąż mam z rumuńską publiką dobry kontakt na Facebooku czy Instagramie. Część mnie została w tym kraju! Czuję, że to dobre uzasadnienie. Nie znam rumuńskiego, ale jestem gotów do nauki, haha! 

Are you ready to represent Romania even if it’s not your born-country? Do you know Romanian language?

Yes. I’m ready! I have a particular feeling with Romanian audience since Cerbul de Aur. People voted for me. I’ve had the chance to win The Audience Prize thanks to them ! I still have a lot of contact with Romanian audience on Facebook and Instagram. A part of me stayed in Romania! I feel legitimate. I don’t know Romanian language but I’m ready to learn ! (haha)

Dlaczego Eurowizja jest dla Ciebie tak ważna? 

Oglądam Eurowizję już od dziecka. To jedno z moich marzeń! Widziałem wielu wykonawców, których lubię – Natashę St Pierre, Mansa Zelmerlowa, Jonatana Cerradę, Loica Notteta, Ovi i Paulę. Po „Cerbul de Aur” naturalną jest dla mnie próba reprezentowania kraju, z którym czuję specjalną więź. Bez niej na pewno bym się tu nie pojawił bo w Eurowizji nie chodzi tylko o śpiewanie. To reprezentowanie ludzi, tradycji, emocji i uczuć. 

Why is Eurovision so important to you?

I’ve watched Eurovision since childhood. It’s one of my dreams! I’ve seen a lot of artists that I like. Natasha St-Pier, Mans Zelmerlov, Jonatan Cerrada, Loic Nottet, Ovi & Paula, … After Cerbul de Aur, it’s natural for me to try to represent this country because we have a special link. Without this link, I think I would never participate because Eurovision isn’t just singing. It’s representing a people, traditions, emotions, feelings.

Jakie są Twoje ulubione piosenki z Eurowizji?

„Waterloo” ABBY, „Heroes” Mansa Zelmerlowa, „Ne partez pas sans moi” Celine Dion, „Fairytale” Alexandra Rybaka.

What are your favourite Eurovision songs?

„Waterloo” by ABBA, „Heroes” by Mans Zelmerlov, „Ne partez pas sans” moi by Céline Dion, „Fairytale” by Alexander Rybak.

Jakie masz plany na przyszłość, poza Eurowizją? Chcesz się skupić na rynku rumuńskim czy belgijskim?

Jestem wokalistą i aktorem musicalowym w Belgii i w lipcu 2019 roku będziemy uczestniczyć w festiwalu w Awinion we Francji. Występowaliśmy już w Casablance (Maroko) i wielu innych miejscach. Czuję się jak wokalista bez barier. Jeśli pojawią się jakieś okazje w Rumunii, obiorę kurs właśnie na nią. Konkurs daje mi wiele możliwości w Europie. 

What are you future plans, outside Eurovision – are you going to focus more on Romanian or Belgium market?

I’m a singer and actor in a musical in Belgium and we will go to Festival of Avignon in France in July 2019. We performed in Casablanca in Morocco and many other places. I feel like a singer without frontiers. If there are opportunities in Romania, I will take them of course! This contest helps me to see possibilities in Europe.

40361882_1814063541995969_7623387201723695104_n
Z Ovi Jacobsenem

Pierwsze skojarzenie z Polską?

Ty jesteś moim pierwszym skojarzeniem, haha! Byłem już w Polsce, ze szkolną wycieczką. Zwiedziłem Kraków i Zakopane. Wspaniałe wspomnienia! Zimą tego roku spotkałem Polaków na Malcie i nadal mam z nimi kontakt. 

The first associations with Poland?

You’re my first association (haha) I’ve already been to Poland. It was with school. I went to Krakow and Zakopane. Wonderful memories! This winter, I met polish people in Malta and I’ve kept contacts with them.

Śledź Oliviera i jego przygotowania do SELECTIA NACIONALA za pośrednictwem mediów społecznościowych!

FACEBOOKINSTAGRAM

%d blogerów lubi to: